ABOUT GFMC 2024

LOGO FAURE fondo trasparente

STAR GRAND PRIZE WINNER 2023: 

XIANGWEI WANG – PIANO

GRAND PRIZE WINNER 2023: 

KYEONGMIN KANG – FLUTE

FIRST ABSOLUTE PRIZE WINNERS 2023

 Inhee Park

Zheng Jiawei

 Yao Xiao  

Gwanwoo Kang

Xiaolu Zhu

 Oriana Wojciechowska  

 Inhan Kim  

 Shin-Ae Lee  

Yi Wai Molly Wong

 Yeseo Bu  

 Ian Chong Jin Lee

Duo Ruban

 Michael Tao

 Michael Min

Naomi Jansson.

 Myron Romanul  

GFMC 2024

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION and FESTIVAL

Contact us

info@faurecompetition.com